Tidsplan og automatisering

Utforsk hva funksjonen "Tidsplan og automatisering" kan gjøre for hjemmet ditt gjennom videoer, artikler og vanlige spørsmål.

VELUX App Control installasjon

Hvordan få tilgang til og lage automatisering av rommet

Hvordan få tilgang til og opprette "Planlagt styring"

Hvordan få tilgang til og redigere romparametere

Tidsplan og automatiseringer

I mai 2021 byttet vi ut ACTIVE styring med tidsplan og automatisering – det vil si til "Planlagt styring og automatisering av inneklima". Med Planlagt styring kan du sette dine egne tidsplaner for dine VELUX INTEGRA® takvinduer og tilbehør for å passe til dine behov. Ved automatisering av inneklimaet, vil produktene dine fungere basert på dine inneklimasensorer hvis du har VELUX ACTIVE with NETATMO. Hvis du har VELUX App Control, er funksjonen inneklimaautomatisering deaktivert ettersom sensorer ikke er en del av denne løsningen.

Merk: Som bruker av VELUX App Control kan du alltid oppgradere til VELUX ACTIVE ved å legge til inneklimasensorer i løsningen din.

Vi har fjernet ACTIVE styring fra VELUX ACTIVE with Netatmo appen, men VELUX INTEGRA® takvinduene og tilbehøret vil fortsatt fungere som før oppdateringen, hvis du ikke har laget noen nye tidsplaner i appen din. Se våre planleggings- og automatiseringsvideoer for å bedre forstå den nye funksjonen.
Du kan ikke bruke Climate Automation/"klimaautomatisering" med VELUX App Control, siden denne funksjonen fungerer basert på inneklimasensorer. Med inneklimasensorer vil VELUX INTEGRA® produktene dine justeres automatisk basert på temperaturen, luftfuktigheten og CO2-nivåene i huset ditt og innstillingene du har gjort for disse. Dine personlig lagde tidsplaner for produktene vil alltid overstyre klimaautomatiseringen.

Merk: Som bruker av VELUX App Control kan du alltid oppgradere til VELUX ACTIVE with Netatmo ved å legge til inneklimasensorer i løsningen din. På denne måten vil du kunne ha klimaautomatiseringer. 

Du har alltid kontroll over produktene dine. Derfor - på grunn av forsinkelsesinnstillingen - vil dine førsteprioritets kontroller og planlagt styring alltid kjøre som ønsket, uansett hva den sensorbaserte inneklimaautomatiseringen sier.
Lær mer om hvordan forsinket innstilling fungerer gjennom tabellen nedenfor.


Din styringsmetode

Tidsperspektiv

Beskyttelse mot været

Førsteprioritets kontroller

  • Bruker glidebryteren i appen
  • Ved hjelp av en veggbryter
  • Apple HomeKit
  • Siri talestyring
  • Hey Google stemmekontroll
  • Automatisk lukking 

Kjør umiddelbart

Hvis det regner, åpner vinduene kun til luftestilling

Planlagt styring

Kjør umiddelbart

Hvis det regner, blåser mye, er for kaldt eller for varmt, må du ikke åpne vinduene

Inneklimaautomatiseringer
(inkl. regelmessig lufting)

Kjør når forsinkelsestiden etter aktivering av førsteprioritetsstyringer eller planlagt styring har passert.

Hvis det regner, blåser mye, er for kaldt eller for varmt, må du ikke åpne vinduene


Kontroller hjemmet ditt med tidsplan og automatisering

I mai 2021 introduserte vi funksjonen Tidsplan og automatisering i VELUX ACTIVE-appen vår. 
Denne funksjonen lar deg lage daglige tidsplaner som passer til dine rutiner. 

VELUX APP vs. VELUX ACTIVE

En ny aktør har kommet på markedet, og som eier av VELUX INTEGRA kan du nå velge mellom to Smart Home-løsninger for dine INTEGRA-produkter.

I mai 2021 ble den nye VELUX APP (KIG 300 EU) lansert. Dette er en løsning for Smart Home-brukere, som ønsker de store fordelene med VELUX ACTIVE, men som ikke er helt klare for automatisering av inneklimaet ennå. I denne artikkelen vil vi spesifisere forskjellen mellom de to produktene.