Brukerstøtte for VELUX ACTIVE with NETATMO

Mest vanlige spørsmål

VELUX ACTIVE har en grense på 5 låsebrytere per gateway.
Hvis det trengs mer enn 5 brytere, må du dele huset inn i to områder og bruke én gateway for hvert område.
Plasser gatewayen på et sentralt sted i hjemmet ditt for å sikre en stabil, trådløs forbindelse til alle dine produkter fra VELUX og til Wi-Fi-ruteren. Du kan se styrken på Wi-Fi-signalet ved å gå til «Innstillinger > Administrasjon av hjem» i VELUX-appen. Når du har funnet det optimale stedet, kan du montere gatewayen til veggen ved hjelp av monteringsbeslaget.

Dersom du ønsker å bruke VELUX ACTIVE til å skape et sunnere inneklima, men ikke har elektriske vinduer, kan du legge til oppgraderingssettet med solcellemotor for manuelle takvinduer. Besøk www.velux.no dersom du ønsker mer informasjon om elektriske ettermonteringsprodukter og kompatibilitet.

 

Skal du koble gatewayen til et nytt Wi-Fi tilgangspunkt (ruter), går du til appen og finner: Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway > Konfigurer Wi-Fi. Du vil nå bli bedt om å oppgi identifikasjonskoden for Wi-Fi tilgangspunktet på nytt.

Du oppnår mest nøyaktig måling ved å plassere sensoren i samsvar med disse retningslinjene:
  – Plasser sensoren innenfor rekkevidde i en passende høyde på veggen (90–170 cm)
  – Ikke plasser sensoren på innsiden av en yttervegg
  – Ikke plasser sensoren i direkte sollys
  – Ikke plasser sensoren over varmeelementer eller radiatorer
  – Ikke plasser sensoren bak gardiner, møbler eller andre hindringer

Låseknappen og låsebryteren brukes til å sette VELUX ACTIVE inneklimakontroll i sikker modus (borte) når du ikke er hjemme. Bare eventuelle lufteklaffer i vinduene vil da være åpne. Når du trykker på "lukket lås", aktiveres sikker modus / bortemodus. Når du trykker på "åpen lås", aktiveres usikker modus / hjemmemodus.

Merk: Å angi tilstander i appen vil være det samme som å trykke på låsebryteren.

Hvis gatewayen allerede er installert, kan du finne MAC-adressen i -appen. Gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway > MAC-adresse og se etter koden med 12 tegn: «70: ee :50: xx: xx: xx».
Hvis du ikke har installert gatewayen, kan du finne MAC-adressen på baksiden av gatewayen. Se etter koden med 7 tegn i formatet «g: xx: xx: xx» (den siste delen av gatewayens serienummer, på den tredje linjen).
Du kan bruke appen eller fjernkontrollen til å bevege vinduet eller solskjermingsproduktet fra VELUX til ønsket stilling. Fra appen velger du rommet og blar nedover til du ser produktet du vil betjene. Skyv på glidebryteren for å angi ønsket stilling. Slipp glidebryteren for å starte bevegelsen. Du kan alltid stoppe bevegelsen ved å trykke på «Stopp»-knappen.

Merk: Du kan få hurtig kontroll ved å trykke på produktikonene på hver side av glidebryteren – produktet går da direkte til sluttposisjonen.

Du kan legge til en ekstra sensor i VELUX ACTIVE løsningen ved å åpne appen, gå til Innstillinger > Installer nye produkter > Installer ekstra bryter og følge anvisningene.

Veiledning for oppsett

Kompatibilitet

Appen er tilgjengelig for iOS 9.0 eller nyere i Apple App Store og for Android 5.0 eller nyere i Google Play. Appen brukes til VELUX App Control og VELUX ACTIVE with NETATMO.
Du kan koble opptil 15 brukere til én gateway.
Du kan styre opptil 5 ulike hjem fra appen.
VELUX ACTIVE with NETATMO og VELUX App Control krever et privat Wi-Fi-nettverk. Det kan ikke konfigureres i offentlige trådløssoner eller i et bedriftsnettverk. Du trenger et Wi-Fi-nettverk på 2,4 GHz (802.11 b/g/n) med sikkerhetsstandardene for nettverk WEP, WPA eller WPA2-Personal.
VELUX ACTIVE og VELUX App Control kan kontrollere opptil 200 produkter. Apple HomeKit støtter opptil 100 produkter.

Dersom du ønsker å bruke VELUX ACTIVE til å skape et sunnere inneklima, men ikke har elektriske vinduer, kan du legge til oppgraderingssettet med solcellemotor for manuelle takvinduer. Besøk www.velux.no dersom du ønsker mer informasjon om elektriske ettermonteringsprodukter og kompatibilitet.

 

Du kan legge til opptil 10 sensorer i én VELUX ACTIVE-gateway. Hvis det trengs mer enn 10 sensorer, må du dele huset inn i to områder og bruke én gateway for hvert område.
VELUX ACTIVE har en grense på 5 låsebrytere per gateway.
Hvis det trengs mer enn 5 brytere, må du dele huset inn i to områder og bruke én gateway for hvert område.
For nå er VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel med Apple HomeKit og Google Home. Amazon Alexa er ikke kompatibel med VELUX Active da Amazon ikke tilbyr løsninger for vinduer som en del av sitt program. Dette betyr at Amazon Alexa ikke kan åpne og lukke vinduer fra sitt system. 

Installasjon

VELUX ACTIVE with NETATMO og VELUX App Control kan bare finne produkter fra VELUX (og utvalgte Somfy-produkter) ved hjelp av io-homecontrol trådløs kommunikasjonsprotokoll.
Terrassemarkiser er ikke kompatible.

VIKTIG: Forsikre deg om at VELUX-fjernkontrollen eller veggbryteren er koblet sammen med produktet og fungerer som den skal før du begynner installasjonen. IKKE tilbakestill gatewayen din med mindre du har sjekket alle de følgende trinnene:

Ved hjelp av en fjernkontroll med display og tilbakemelding (toveis):
1. Kontroller at alle produkter som er kjent av fjernkontrollen kan brukes fra det stedet der gatewayen er plassert.
- Hvis du mottar en tilbakemelding om «ingen kontakt», prøv å komme nærmere produktet og prøv igjen – når du lykkes, flytt deretter gatewayen til denne posisjonen.
- Hvis du mottar feilmeldingen «feil sikkerhetsnøkkel», sjekk instruksjonene for fjernkontrollen om hvordan du kan få en ny og gyldig sikkerhetsnøkkel.
2. Sjekk om du har en «master»-kontroll for hele hjemmet, eller individuelle romkontroller.
- Hvis du har en «master»-kontroll, bruk alltid denne til produktregistreringen.
- Hvis du har individuelle romkontroller, kan du begynne å legge til produktene til den første fjernkontrollen i appen din og fullføre oppsettet bare med disse produktene. For å legge til de gjenværende produktene, gå til: Innstillinger> Installer nye produkter> Installer et nytt vindu> Neste, og følg instruksjonene i appen. Merk: Fjernkontrollens instruksjoner er litt forskjellige da du nå justerer sikkerhetsnøklene i løpet av prosessen.
3. Sjekk om du har valgt riktig type kontroll i appen (du finner enveiskontroller ved å trykke på knappen «Jeg har ikke disse fjernkontrollene»).
4. Prøv å lukke appen og åpne den på nytt for å se om du har en uferdig installasjon. I så fall kan du fullføre installasjonen.

Bruker du en veggbryter uten tilbakemelding (enveis) ELLER en kombinasjon av flere fjernkontroller? (enveis og toveis):
1. Sjekk om du har en toveis fjernkontroll paret med produktene dine. Bruk i så fall denne når du legger til produktene i gatewayen (se ovenfor).
2. Kontroller at alle produkter som er kjent av veggbryteren kan brukes fra det stedet der gatewayen er plassert. - Hvis du ikke kan kontrollere produktene, prøv å komme nærmere produktet og prøv igjen – når du lykkes, flytt deretter gatewayen til denne posisjonen. Ellers sjekk fjernkontroll-instruksjoner om hvordan du kobler veggbryteren til produktet.
3. Sjekk om produktet beveger seg frem og tilbake for å indikere at registrering er klar når du trykker på tannhjulknappen (på eldre fjernkontroller, trykk på knappen for tilbakestilling) på veggbryteren. Hvis produktet ikke beveger seg, kan du på nytt prøve å trykke på tannhjulknappen (på eldre fjernkontroller, trykk på knappen for tilbakestilling) på veggbryteren.
4. Sjekk om du har valgt riktig alternativ for type kontroll i appen (du finner enveiskontroller ved å trykke på knappen «Jeg har ikke disse fjernkontrollene»).
5. Prøv å lukke appen og åpne den på nytt for å se om du har en uferdig installasjon. I så fall kan du fullføre installasjonen.

Hvis trinnene ovenfor ikke løser problemet ditt, blir du dessverre tvunget til å tilbakestille produktene dine fra VELUX som ikke blir funnet av gatewayen. Vær oppmerksom på at du trenger fysisk tilgang til produktet for å utføre tilbakestillingen.
Etter at et produkt er tilbakestilt, fungerer ingen av dine tidligere kontroller for dette produktet lenger. Derfor må du koble sammen kontrollen din med produktet på nytt – se instruksjonene for vindu/ tilbehør om hvordan du tilbakestiller produktet og kobler sammen kontrollen etterpå.
Hvis gatewayen allerede er installert, kan du finne MAC-adressen i -appen. Gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway > MAC-adresse og se etter koden med 12 tegn: «70: ee :50: xx: xx: xx».
Hvis du ikke har installert gatewayen, kan du finne MAC-adressen på baksiden av gatewayen. Se etter koden med 7 tegn i formatet «g: xx: xx: xx» (den siste delen av gatewayens serienummer, på den tredje linjen).
Gå til Apple App Store hvis du har en iOS-enhet (Apple), gå til Google Play hvis du har en Android-enhet. Søk etter VELUX ACTIVE with NETATMO og last ned appen. Denne appen brukes til både VELUX ACTIVE og VELUX App Control.
Ja, men det er mulig, men vi anbefaler deg å installere en sensor i hvert rom, slik at du får størst mulig utbytte av VELUX ACTIVE inneklimakontroll-systemet. Du kan hoppe over sensorregistrering under installasjonen ved å velge "Fullført" når du blir spurt i appen om å sette batterier i bryterne, og deretter trykke på "Alle bryterne" er her i det påfølgende skjermbildet når søket er fullført.
Det er to måter å legge til en ny bruker i en eksisterende VELUX ACTIVE eller VELUX App Control-løsning:
1. Den nye brukeren får vite e-postadressen og passordet for kontoen og logger seg på den samme kontoen som den eksisterende brukeren,
2. En eksisterende bruker kan invitere og gi tilgang til en ny bruker. Dette gjøres i appen i: «Innstillinger > Administrasjon av gjester > Inviter en bruker».

Merk: For å sikre at VELUX ACTIVE og VELUX App Control holder seg sikre, må den nye brukeren hente en autentiseringsnøkkel fra gatewayen for å få full tilgang (trykk på den røde varslingslinjen på romskjermen og følg instruksjonene i appen).
Du kan laste ned appen på den nye enheten og logge på med din eksisterende konto.

Merk: For å sikre at VELUX ACTIVE og VELUX App Control holder seg sikre, må den nye brukeren hente en autentiseringsnøkkel fra gatewayen for å få full tilgang (trykk på den røde varslingslinjen på romskjermen og følg instruksjonene i appen).
Ja, VELUX ACTIVE og VELUX App Control er tilgjengelig fra alle mobile enheter – Apple eller Android.
Du skal kunne se en hvit LED-lampe lyse ved siden av strømkabelkontakten på gatewayen. Kontroller at strømledningen er koblet til gatewayen og at strømbryteren er PÅ. Hvis du allerede er tilkoblet, må du koble fra gatewayen i 10 sekunder og koble den til på nytt.
Plasser gatewayen på et sentralt sted i hjemmet ditt for å sikre en stabil, trådløs forbindelse til alle dine produkter fra VELUX og til Wi-Fi-ruteren. Du kan se styrken på Wi-Fi-signalet ved å gå til «Innstillinger > Administrasjon av hjem» i VELUX-appen. Når du har funnet det optimale stedet, kan du montere gatewayen til veggen ved hjelp av monteringsbeslaget.
Du må foreta en ny installasjon når du skifter ut gatewayen. Av sikkerhetsgrunner kan du ikke overføre opplysninger fra én gateway til en annen, men du kan beholde din eksisterende VELUX konto på den nye gatewayen.
For å koble til VELUX ACTIVE eller VELUX App Control, må du ha et 2,4 GHz (b / g / n) Wi-Fi-nettverk. I tilfelle du bruker en Wi-Fi-ruter med to bånd, må du sørge for at 2,4 GHz- og 5 GHz-nettverkene har individuelle navn (SSID). Hvis du bruker Wi-Fi-repeatere, utvidere eller boostere, må du sørge for at hvert tilgangspunkt også har et unikt navn (SSID).
Den aksepterte nettverkssikkerheten kan enten være åpen, WEP, WPA eller WPA2-personal (TKIP og AES).

Inkompatible Wi-Fi-nettverk er:
- Offentlige nettverk og bedriftsnettverk med portfiltrering.
- Nettverk som bare bruker 5 GHz-bånd.
- Nettverk bak en autentiseringsportal.

Sørg for at smarttelefonen din er korrekt koblet til et funksjonelt Wi-Fi-nettverk før du begynner installasjonen.
Følg deretter disse trinnene:

1. Start Wi-Fi-ruteren og smarttelefonen på nytt.
2. Kontroller at gatewayen er koblet til strøm (liten hvit LED lyser ved siden av strømledningen)
3. Hvis du har noen Wi-Fi-boostere / repeatere i nettverket ditt, må du kontrollere at gatewayen kobler til tilgangspunktet med det sterkeste signalet, og at tilgangspunktet har et unikt navn (SSID).

Hvis trinnene ovenfor ikke løser problemet ditt, sjekk om VELUX-gatewayen din kan kobles til via et hotspot levert av en annen telefon som er koblet til 4G mobildatanettverket. Hvis hotspot-tilkoblingen er mulig, kan du sjekke ruterinnstillingene dine ved å koble til ruteren konfigurasjonsside (se brukerhåndboken til ruteren).

- Oppdater ruteren til siste versjon av fastvaren.
- Lag et enklere Wi-Fi-passord uten spesialtegn.
- Sørg for at det ikke er aktivert MAC-filtrering på ruteren (eller sørg for at gatewayen er på godkjentlisten).
- Sørg for at tilgangsbegrensninger (foreldrekontroll osv.) er deaktivert.
- Sjekk om ruteren har en hvilefunksjon. Deaktiver i så fall denne funksjonen (unngå hyppig frakobling / tilkobling til ruteren for å sikre en stabil gateway-funksjon).
- Deaktiver Wi-Fi-kanalbegrensningen (aktiver automatisk valg), eller velg kanal 1, 6 eller 11.
- Kontroller at 2,4 GHz også er aktivert hvis ruteren er dobbeltbåndskompatibel (VELUX ACTIVE with NETATMO og VELUX App Control kan bare koble til 2,4 GHz-nettverk). Prøv også å deaktivere 5 GHz.
- Kontroller at UPnP er aktivert (dette anbefales).
- Kontroller at LAN til WLAN kringkasting og multicast ikke er blokkert.
- Prøv å erstatte de nåværende DNS-serverne med Googles (Primær: 8.8.8.8 / sekundær: 8.8.4.4).
- Sjekk om ruteren din har en brannmur / portfiltrering. I så fall åpner du 25050-porten (TCP).
- Gi gatewayen en statisk IP med MAC-adressen.
Du kan-øke styrken på Wi-Fi signalet mellom ruteren og gatewayen ved å flytte gatewayen og ruteren nærmere hverandre fysisk. Du kan dessuten supplere Wi-Fi nettverket med en trådløsforsterker.
Skal du koble gatewayen til et nytt Wi-Fi tilgangspunkt (ruter), går du til appen og finner: Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway > Konfigurer Wi-Fi. Du vil nå bli bedt om å oppgi identifikasjonskoden for Wi-Fi tilgangspunktet på nytt.

Fjern batteriene, trykk på én av knappene på fjernkontrollen, og sett i batteriene. Du skal se et grønt blinkende lys på forsiden av fjernkontrollen, som angir at den får nok strøm. Installer nye batterier hvis du ikke ser lyset, eller dersom det er svakt.
 
Ved tilkoblingsproblemer plasserer du sensoren/bryteren nærmere gatewayen (20–50 cm) under registreringsprosedyren.

Du oppnår mest nøyaktig måling ved å plassere sensoren i samsvar med disse retningslinjene:
  – Plasser sensoren innenfor rekkevidde i en passende høyde på veggen (90–170 cm)
  – Ikke plasser sensoren på innsiden av en yttervegg
  – Ikke plasser sensoren i direkte sollys
  – Ikke plasser sensoren over varmeelementer eller radiatorer
  – Ikke plasser sensoren bak gardiner, møbler eller andre hindringer

Plasser låsebryteren innenfor rekkevidde ved siden av hovedinngangen, i passende høyde (90–120cm). Du kan plassere en låsebryter ved hver inngang til hjemmet.
Den maksimale driftsavstanden mellom en sensor/låsebryter og gatewayen er 300 m ved fri sikt eller ca. 30 m innendørs (inkludert vegger og tak).
Prøv å flytte gatewayen og bryterne nærmere hverandre for å øke styrken i trådløssignalet. Trådløsforsterkere kan ikke brukes.

Sensorbryteren er som standard forhåndsinnstilt til å styre alle vinduer i rommet. Dersom det ikke er elektriske vinduer i rommet, styres all utvendig solskjerming. Dersom det ikke er installert utvendig solskjerming, styres all innvendig solskjerming.
 
Du kan redigere denne standardinnstillingen i appen ved å gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter > Styrte aktuatorer. En sensorbryter kan bare styre produkter i det samme rommet og kan bare styre én produkttype om gangen.

Du kan legge til en ekstra sensor i VELUX ACTIVE løsningen ved å åpne appen, gå til Innstillinger > Installer nye produkter > Installer ekstra bryter og følge anvisningene.

Du kan fjerne en sensor fra VELUX ACTIVE installasjonen ved å åpne appen, gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter og trykke på Fjern produkt.
Du kan flytte en sensor fra et rom til et annet ved å åpne appen, gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter og trykke på Flytt produkt.
En sensor kan bare styre produktene i rommet hvor den er plassert. Vi anbefaler deg å installere en sensor i hvert rom, slik at du får optimal automatisk kontroll over produktene og størst mulig utbytte av VELUX ACTIVE.
Du kan legge til en ekstra låsebryter i VELUX ACTIVE løsningen ved å åpne appen, gå til Innstillinger > Installer nye produkter > Installer en ny bryter og følge anvisningene.
Den maksimale driftsavstanden mellom et produkt fra VELUX og gatewayen er 300 m ved fri sikt eller ca. 30 m innendørs (inkludert vegger og tak). Du kan doble driftsavstanden (60 m innendørs) ved å legge til en io-homecontrol signalforsterker (KLF).
Nei, det er bare å kopierer identiteten til vinduene og solskjermingsproduktene dine fra én (eller flere) av de eksisterende fjernkontrollene til gatewayen. Alle eksisterende fjernkontroller forblir uendret.
Dersom vinduet eller solskjermingsproduktet har blitt levert med veggbryter (lokal styring), bør du alltid starte ved å koble det sammen med denne bryteren. Følg anvisningene som fulgte med veggbryteren.

Dersom du har en VELUX kontrollpad (KLR 200) eller en VELUX fjernkontroll med skjerm (KLR 100), legger du til vinduet eller solskjermingsproduktet også i denne fjernkontrollen. Følg anvisningene som fulgte med fjernkontrollen.

Merk: Dersom du samler alle produktene i én fjernkontroll, blir det enklere å kopiere dine VELUX produkter til VELUX-gatewayen.
Du kan legge til et nytt vindu eller solskjermingsprodukt i VELUX ACTIVE with NETATMO eller VELUX App Control-installasjon ved å åpne appen, gå til «Innstillinger > Installer nye produkter > Installer et nytt vindu» og følge anvisningene.

Merk: Før du kan legge til et nytt produkt i VELUX ACTIVE eller VELUX App Control, må produktet allerede være koblet sammen med en fjernkontroll fra VELUX.
Fastvaren til VELUX ACTIVE gatewayen oppdateres automatisk når det blir utgitt nye funksjoner og feilrettinger. Sørg for at den alltid er påslått og koblet til Internett.

VELUX sine produktgarantier finner du ved å følge denne lenken

Bruk av appen

VELUX App Control og VELUX ACTIVE with NETATMO er begge smarte hjemmeprodukter som kan kontrollere VELUX-vinduene og tilbehør fra smarttelefonen din. Forskjellen mellom de to produktene er: 

VELUX ACTIVE with NETATMO: Med dette produktet kan du kontrollere hjemmet ditt med en app. Du kan betjene VELUX-produktene dine manuelt til ønsket posisjon, og du kan også lage planlagte automatiseringer basert på dine personlige innstillinger, for eksempel hvor mange ganger om dagen du vil lufte rommet. I tillegg kan du lage smarte automatiseringer basert på inneklimaet ditt. Inneklimasensoren som følger med VELUX ACTIVE startpakke, registrerer innetemperaturen, luftfuktigheten og CO2-nivået i hjemmet ditt. Hvis målingene er utenfor ditt foretrukne område, sørger VELUX ACTIVE automatisk for ventilasjon og solbeskyttelse for alltid å opprettholde et sunt inneklima i hjemmet ditt. 

VELUX App Control: Med dette produktet kan du også kontrollere hjemmet ditt med en app. Du kan betjene VELUX-produktene dine manuelt til ønsket posisjon, og du kan lage planlagte automatiseringer basert på dine personlige innstillinger, for eksempel hvor mange ganger om dagen du vil lufte rommet. Ettersom ingen inneklimasensor er inkludert når du kjøper VELUX App Control, er du IKKE i stand til å lage noen smarte automatiseringer. Du kan imidlertid alltid legge til sensorer i VELUX App Control når du vil, og dermed oppgradere det til et VELUX ACTIVE-produkt. 

Begge produktene styres med den samme appen i appbutikken din, «VELUX ACTIVE with NETATMO». 
Den røde prikken ved siden av Innstillinger-ikonet indikerer at det er nyheter til deg om VELUX ACTIVE with NETATMO eller VELUX App Control. Du kan bli informert om nye funksjoner eller forbedringer som legges til i appen din, ved å åpne innstillingsområdet og finne: Hva er nytt. Etter å ha lest informasjonen, forsvinner prikken til det kommer ny, ulest informasjon.
For å se vilkårene for VELUX ACTIVE og VELUX App Control, klikk her

Luftkvaliteten i hjemmet vises kontinuerlig i VELUX ACTIVE appen. Ved å gå inn på romsiden (produktstyring) kan du se temperaturen, luftfuktigheten og CO2-nivået som blir målt av sensoren i det rommet.

Gå til den enkelte romsiden for å se den nåværende temperaturen, luftfuktigheten og CO2-nivået i rommet. Gå til et annet rom for å se målingene i det rommet.
Ifølge WHO bør temperaturen innendørs ligge på mellom 17 og 26 grader celsius (63 til 79 grader fahrenheit). Dette kan hindre kondensdannelse, mugg eller dehydrering av mennesker som oppholder seg i rommet.
Du kan velge celsius eller fahrenheit som måleenhet for temperatur ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Min konto > Enhetssystem og velge den måleenheten du ønsker.
Ifølge WHO bør luftfuktigheten (mengden vann i luften) innendørs ligge mellom 40 og 60 %.
Ifølge WHO bør CO2-nivået innendørs ligge under 1150 ppm.
Du kan sjekke batterinivået eller signalstyrken til en sensorbryter ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter.
 
Du kan sjekke batterinivået eller signalstyrken til en låsebryter ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Låsebryter.
 
Du kan sjekke styrken på Wi-Fi-signalet til gatewayen ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway.
For å vise et annet hjem i appen, trykk hjemnavnet på åpningsskjermen og velg ditt foretrukne hjem.
Dersom du har glemt passordet til VELUX kontoen, trykker du på "Har du glemt passordet?" i påloggingsskjermbildet og følger anvisningene i e-posten. Dersom du ikke mottar noen e-post, kan du sjekke om den har havnet i mappen med søppelpost.
Du kan invitere og dele tilgang med en ny bruker ved å åpne appen og gå til: Innstillinger > Administrasjon av gjester > Inviter en bruker
Du blir automatisk varslet når det blir utgitt en ny versjon. Gå til nedlastingssiden, og godta oppdateringen dersom du ikke har aktivert automatiske oppdateringer.
Du kan bruke appen eller fjernkontrollen til å bevege vinduet eller solskjermingsproduktet fra VELUX til ønsket stilling. Fra appen velger du rommet og blar nedover til du ser produktet du vil betjene. Skyv på glidebryteren for å angi ønsket stilling. Slipp glidebryteren for å starte bevegelsen. Du kan alltid stoppe bevegelsen ved å trykke på «Stopp»-knappen.

Merk: Du kan få hurtig kontroll ved å trykke på produktikonene på hver side av glidebryteren – produktet går da direkte til sluttposisjonen.
Du kan stoppe et produkt i bevegelse ved hjelp av fjernkontrollen eller appen. Trykk på «Stopp»-knappen i hjem-meny eller rom-menyen i appen.
Du kan midlertidig stoppe automatisk styring på to måter:
- Sett et produkt i en ny stilling manuelt – fra appen eller en fjernkontroll fra VELUX. Dette vil isolere produktet fra videre automatisk kontroll inntil fortsettelse av automatisk kontroll.
- Bruk kontrollsenteret øverst til høyre (3 prikker) for å «Pause» all automatisk kontroll for det spesifikke rommet. For å aktivere automatisk kontroll på nytt, velg «Start på nytt» i kontrollsenteret eller bare vent til følgende automatiske kontroll starter.

Du setter vinduet i luftestilling ved å skyve glidebryteren sidelengs til den når "lufting i lukket tilstand"-ikonet.

Merk: "Lufting i lukket tilstand"-ikonet vises bare dersom vinduet har lufteklaff.

Utstyr som er installert i et vindu, vil bli gruppert sammen med vinduet i appen. Du kan finne et bestemt produkt ved å velge rommet med vinduet og bla nedover til du ser vinduet eller solskjermingsproduktet du vil styre.
Personlig produktgruppering kan ikke opprettes i appen.
Hvis du ønsker å kontrollere alle produktene i et rom av samme type, velger du rom fra menyen og gruppealternativet under sensorverdiene. Endring av glideposisjonen kontrollerer nå alle produktene av den typen. For individuell kontroll, velg alternativet "Enhet".

Alternativt kan du kontrollere alle produkter av en type fra inneklimasensoren i rommet. Disse gruppene er alltid vinduer, skodder eller gardiner.
Alle styringskommandoer som sendes fra appen, krever Internett-forbindelse mellom mobilenheten og gatewayen. Ved brudd på forbindelsen kan ikke appen brukes før forbindelsen har blitt gjenopprettet. Gatewayen i seg selv vil fortsette å gi automatisk kontroll i to dager uten internettilgang. Etter denne tiden stopper den ettersom ingen værdata har blitt oppdatert.
Du kan når som helst endre de automatiske kontrollinnstillingene. For å endre innstillingene, åpne appen og finn: «Innstillinger> Tidsplan og automatiseringer» og skriv inn dine preferanser for hvert enkelt rom.
Ja, med appen er det mulig å midlertidig overstyre regnsensorbeskyttelsen. Første gang du åpner vinduet, er det begrenset til ventilasjonsposisjonen, og du blir informert om det følgende: «Det regner». Hvis du åpner vinduet på nytt ved hjelp av gliderbryteren for posisjon, kan du åpne inntil 50 %. Etter 15 minutter lukkes vinduet automatisk igjen og gir full beskyttelse mot regn.

Merk: Det er IKKE mulig å overstyre regnsensorbeskyttelsen for eldre motoriserte vinduer og for vindu for flate tak.
Du kan endre navn på hjem, rom eller produkter når som helst. Du kan endre navn på hjem ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Navn på hus og angi navneendringene du ønsker. Du kan endre navn på rom ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom og angi navneendringene du ønsker. Du kan endre navn på produkter ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Produkt og angi navneendringene du ønsker.
 
Viktig: Når du gir navn til rom og produkter, må du passe på at du ikke bruker romtypen i produktnavnet, da dette kan skape navnekonflikter. Bruk romtypenavn (Bad, Kjøkken osv.) til rom og produkttypenavn (Vindu, Innvendig solskjerming osv.) til produkter. Dette gir den beste integreringen med talekommandoer i Siri (Apple HomeKit). Dersom du bruker Siri på engelsk, vil det gi best resultat å bruke engelske navn/uttrykk som navn.
Appen varsler deg automatisk når det må skiftes batterier i sensorer eller låsebrytere. Dersom du vil deaktivere varsling, kan du administrere all VELUX ACTIVE-varsling ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Varsler.
Du kan administrere standard VELUX ACTIVE with NETATMO- og VELUX App Control-varsler ved å åpne appen og finne: «Innstillinger> Varsler». Det er for øyeblikket ikke mulig å opprette nye varsler i VELUX ACTIVE eller VELUX App Control.

De to røde knappene på åpningsskjermbildet, merket med sol og måne, gir deg rask og enkel styring over solskjermingsprodukter. Når du trykker på solknappen, åpnes alle solskjermingsprodukter i hjemmet (god morgen). Når du trykker på måneknappen, lukkes alle solskjermingsprodukter i hjemmet (god natt).

Ja, du kan angi at «Lås» også skal senke alle solskjermingsprodukter når du forlater hjemmet, eller du kan angi at «God natt»-handlingen skal lukke alle vinduer i tillegg til å senke solskjermingen. Du kan endre handlinger ved å åpne appen og gå til «Innstillinger > Hurtigvalg».

Låseknappen og låsebryteren brukes til å sette VELUX ACTIVE inneklimakontroll i sikker modus (borte) når du ikke er hjemme. Bare eventuelle lufteklaffer i vinduene vil da være åpne. Når du trykker på "lukket lås", aktiveres sikker modus / bortemodus. Når du trykker på "åpen lås", aktiveres usikker modus / hjemmemodus.

Merk: Å angi tilstander i appen vil være det samme som å trykke på låsebryteren.

VELUX ACTIVE with NETATMO og VELUX App Control er sikret for å forhindre uautoriserte brukere i å låse opp hjemmet ditt. For å låse opp krever det at smarttelefonen din har hentet en spesifikk autentiseringsnøkkel fra gatewayen. Brukere som ikke har denne nøkkelen, kan ikke låse opp hjemmet fra appen sin.

Du kan få tak i nøkkelen på to måter:
- Nøkkelen hentes automatisk under installasjon av gatewayen.
- Nøkkelen hentes ved å trykke på den røde varslingslinjen med navnet «Autentisering kreves» og deretter følge instruksjonene.
(sørg for at smarttelefonen og gatewayen er nær hverandre (ca. 20 cm) og at begge er koblet til samme Wi-Fi-nettverk)

Sikkerhetsnøkkelen lagres direkte på smarttelefonen av sikkerhetsgrunner. Du må hente en ny nøkkel hvis du bytter smarttelefon eller enhet eller hvis du logger av kontoen din.

Merk: Du kan alltid låse opp hjemmet ved hjelp av utgangsbryteren.
VELUX ACTIVE tolker den som en godkjent bruker og anser det for å være trygt å åpne hjemmet når den mottar en styringskommando fra en fjernkontroll.

Målinger og automatisering

Algoritmene i VELUX ACTIVE kan justeres i samsvar med ønskene dine. Hvis du vil gjøre inneklimaparameterne mer eller mindre følsomme, eller ønsker å angi en inaktiv periode, kan du gjøre dette ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Active-styring.
Væropplysninger brukes til å justere varighet, hvor mye vinduer åpnes under lufting, og til å hindre at vinduer åpnes når inneklimaet ikke kan forbedres. Væropplysningene brukes dessuten til å justere solskjermingsprodukter for å hindre overoppheting.
Når det er installert inneklimasensor og styringsalgoritmene er aktivert i appen, styrer VELUX ACTIVE automatisk alle takvinduer og all solskjerming i rommet.
VELUX ACTIVE og VELUX App Control vil fortsette å fungere ved brudd på internettforbindelsen. Appen fortsetter å regulere inneklimaet og solskjermingen i samsvar med de gjeldende innstillingene på tidspunktet for brudd (bortemodus, manuell innstilling osv.). Etter to dager er den satt på pause fordi værdata ikke er blitt oppdatert. Bare driften av solskjermen om morgenen og kvelden pågår.

Under brudd på internett-forbindelsen vil du imidlertid ikke kunne bruke appen (dvs. ingen produktstyring, ingen avlesing av inneklimaparametere og ingen endring av innstillinger). Appfunksjonen aktiveres automatisk på nytt på alle tilkoblede enheter når Internett-forbindelsen gjenopprettes. Det kan ta noen minutter før gatewayen blir koblet til på nytt, etter at Internett-forbindelsen har blitt gjenopprettet.

Ved strømbrudd er ikke VELUX ACTIVE og VELUX App Control-funksjonalitet tilgjengelig. Du kan likevel styre solcelledrevne produkter fra VELUX ved hjelp av fjernkontrollen. Når strømmen kommer tilbake, kobler gatewayen seg automatisk til ruteren og skyserverne på nytt. Dette kan ta noen minutter.
Etter et strømbrudd går VELUX-gatewayen automatisk i sikker modus (bortemodus) for å beskytte hjemmet. Dette hindrer åpning av vinduer i tilfelle en person med onde hensikter utløser et strømbrudd utenfor hjemmet.
Ja, du kan bruke appen til å angi at vinduet automatisk skal lukkes etter en nærmere angitt periode (f.eks. tidsbasert baderomsventilasjon). For å definere perioden, trykk på kontrollsenterikonet (3 prikker) i øvre hjørne av romskjermen og still inn en tidtaker. Ved tidsavbruddet lukkes vinduet automatisk. Automatisk kontroll gjenopptas automatisk ved begynnelsen av neste planlagte automatisering med ACTIVE.
Du kan justere lengden på perioden du vil at vinduene automatisk skal lukke seg etter behov. Standardperioden er på 15 minutter, men kan justeres til alle verdier mellom 5 og 60 minutter.
Nei. Du kan ikke lage en tidsplan for åpning og lukking av vinduer og/eller solskjerming i VELUX ACTIVE. Hvis du bruker VELUX ACTIVE på iPhone, kan du lage en tidsplan i Apple Home-appen – les mer i støttemateriellet for Apple HomeKit.
Ja, det er mulig å deaktivere eller stoppe VELUX ACTIVE for å hindre automatisk styring av vinduer og solskjermingsprodukter. Åpne appen og finn: «Innstillinger> Tidsplan og automatiseringer» for å slå av all automatisk kontroll i hjemmet. Eller hold automatisk kontroll aktivert i bestemte rom ved å åpne appen og finne: «Innstillinger> Tidsplan og automatiseringer> Rom> Parameter > Aktiver denne automatiseringen».
Ja, du kan midlertidig deaktivere VELUX ACTIVE with NETATMO og VELUX App Control i ett (eller alle) rom for å hindre automatisk styring av vinduer og solskjermingsprodukter om natten. Åpne appen og finn: «Innstillinger> Tidsplan og automatiseringer> Rom» for å definere driftstiden for det rommet (f.eks. 8.00 til 21.00). Gjenta dette trinnet for hvert rom.
Ja, du kan deaktivere VELUX ACTIVE eller VELUX App Control i ett rom samtidig som du fortsetter å ha automatisk styring i et annet rom. Åpne appen, gå til «Innstillinger > Tidsplan og Automatiseringer» og velg rommet hvor du vil deaktivere VELUX ACTIVE eller VELUX App Control. Du kan nå definere driftstimer for rommet eller fjerne merket for «Aktiver denne automatiseringen» for å slå av «Planlagt Styring» for det rommet.
Ja, du kan bestemme når du vil at VELUX ACTIVE eller VELUX App Control har lov til å være i drift. Du kan definere individuell tidsplan for hver dag i uken og / eller du kan til og med definere bestemte perioder daglig. Les mer om «Tidsplan og automatisering»-funksjonen her for å finne ut hvordan du lager dine egne automatiseringer.
Romtemperaturen måles av inneklimasensoren. Temperaturen måles hvert 20. sekund innenfor området 0-50 °C / 32-122 °F.
Målinger fra VELUX ACTIVE temperatursensorer som skiller seg fra målingen til et annet termometer i rommet, kan skyldes feilaktig plassering. Sjekk at sensoren ikke plasseres i direkte sollys, over varmeelementer, bak gardiner eller i nærheten av et åpne vinduer eller dører. Flytt sensor til et annet sted.
Luftfuktigheten måles av inneklimasensoren montert på veggen i rommet. Luftfuktighetsmålingen oppdateres hvert 20. sekund innenfor et måleområde på 0–100 % og med en nøyaktighet på ± 3 %.
Mengden karbondioksid (CO2) i rommet måles av inneklimasensoren montert på veggen i rommet. CO2-målingen oppdateres hvert 5. minutt innenfor et måleområde på 0–5000 ppm.
Dersom det ikke vises noen sensormålinger i appen kan dette skyldes dårlig batteri eller kommunikasjonsfeil.
 
Sjekk først batteriet på sensor.
– Sjekk batterinivået ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter > Batterinivå.
– Ta ut batteriene, vent noen sekunder før du setter dem tilbake, og se deretter om LED-lampen blinker på forsiden av bryteren.
 
Sjekk deretter kvaliteten på radiosignalet mellom sensoren og gatewayen.
– Sjekk kvaliteten på radiosignalet ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter > Radiosignal.
– Flytt sensoren nærmere gatewayen.
Regnsensoren som fulgte med vinduet fra VELUX (eller motorsettet) er koblet direkte til motorstyringen. Det overføres ingen opplysninger til appen når det registreres regn og vinduet lukkes (registreringen av regn håndteres lokalt av vindusåpneren). VELUX ACTIVE appen vil bare varsle om regn dersom vinduet (motoren) åpnes mens det regner.

Dersom noen av eller alle sensorverdiene mangler, kan sensoren være utilgjengelig (dette blir varslet i appen). Sjekk sensorbatteriene, og skift dem ut om nødvendig. Dersom det bare er karbondioksidverdien (CO2) som mangler, men luftfuktigheten og temperaturen blir vist på riktig måte, venter du 5–10 minutter for å se om det blir vist en måling. CO2-nivået blir bare målt hvert 5. minutt, og dette kan skje etter et batteribytte.

Dersom det ikke vises sensorverdier etter at du har gjort dette, må sensoren skiftes ut.

Merk: Det kan gå opptil 12 timer før det vises CO2-målinger etter den første installasjonen. Dette skyldes at sensoren kalibreres.

Batteritiden til sensorer og låsebrytere er vanligvis 2 år ved normal drift. Sensorer og låsebrytere vil fungere som normalt i opptil 7 dager etter at det blir varslet om lite batteristrøm.

Min persondata

Under installasjonen av VELUX ACTIVE vil du bli bedt om å opprette en konto ved hjelp av e-postadressen din og et passord. E-postadressen din lagres på en sikker skyserver. VELUX har ikke tilgang til passordet ditt. Hvis du installerer gatewayen fra VELUX via Apple HomeKit, blir ikke noen opplysninger lagret.
 
Hvis du installerer via VELUX ACTIVE appen kommer vi til å lagre opplysninger om gatewayen og systemoppsettet for å kunne levere service og produktforbedringer.
 
Vi lagrer personopplysningene dine så lenge kontoen er aktiv, og i 6 måneder etter at produktene har blitt koblet fra.
 
Hvis du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, kan du se retningslinjene for personvern for VELUX ACTIVE.
VELUX ACTIVE opplysninger lagres i et sikkert datasenter som administreres av NETATMO. De eneste som har tilgang til opplysningene, er VELUX A/S, NETATMO og den lokale forhandleren for VELUX. Datasenteret befinner seg i EU.
Opplysninger lagret i VELUX ACTIVE kan ikke sees av andre enn VELUX A/S, NETATMO og til en viss grad den lokale forhandleren av VELUX.
VELUX ACTIVE samler inn opplysninger for å kunne regulere inneklimaet ditt på en effektiv måte. Opplysningene brukes til service og produktforbedring og når du har gitt oss samtykke til det: til markedsføringsformål. Hvis du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, kan du se retningslinjene for personvern for VELUX ACTIVE
Hvis du ønsker å se en rapport med personopplysningene vi har lagret, kan du kontakte: active-support@velux.com
Du kan endre e-postadresse og navn på hjem, rom, vinduer, innvendig og utvendig solskjerming i VELUX ACTIVE appen. Dersom du har flere spørsmål, kan du kontakte: active-support@velux.com
Hvis du ønsker at opplysningene som lagres av VELUX, skal slettes, må du be om at VELUX ACTIVE kontoen din slettes. Når du tilbakestiller gatewayen, sletter vi personopplysningene dine innen fristen som er satt i retningslinjene for personvern for VELUX ACTIVE. Hvis du ønsker at opplysningene skal slettes umiddelbart, må du sende en forespørsel om sletting til active-support@velux.com. Ytterligere informasjon finner du i bruksvilkårene for VELUX ACTIVE.

VELUX Gruppen er forpliktet og dedikert til å forebygge hendelser som hacking og misbruk av data. For å sikre dette har vi implementert et stort antall tekniske, administrative og fysiske sikkerhetsmekanismer, utformet for å beskytte dataene samlet inn av VELUX ACTIVE. Vær oppmerksom på at til tross for vår dedikerte innsats for å beskytte dine personlige data, er ingen sikkerhetsløsning perfekt eller ugjennomtrengelig.

Hvis du mot alle odds observerer noen form for personopplysningsproblemer, mistenkt brudd, IT-problem eller lignende knyttet til VELUX ACTIVE, vennligst send inn følgende informasjon her.  
 1. Type hendelse og beskrivelse (hva har du observert?)
 2. Når skjedde hendelsen?
 3. Hvor har du observert det? (på hvilke nettsider?)
 4. Er enkeltpersoner berørt? (inneholder datalekkasjen personlig informasjon om enkeltpersoner? Hvis ja, hvem?)
 5. Hvem er informert om denne hendelsen?

Vi vil svare på dine spørsmål omgående. 

Ditt personvern og sikkerhet er beskyttet av sikkerhetsfunksjonen i din Android app, dersom du følger våre anbefalinger. Dette er kun for Android brukere, da iOS har et annet system.

Personvernet ditt er svært viktig for oss. Sikkerhetsproblemer kan utgjøre en trussel mot ditt personvern. For å forbedre din telefons sikkerhetsnivå, tilbyr vi anbefalinger i Appen. Følg våre råd for å maksimere din telefons sikkerhetsnivå. Husk også å oppdatere telefonens Android version.

1. Lås skjerm med pinkode eller mønster:
Å ha en skjermlås hindrer andre fra å få tilgang til dine apper eller passord. Vi anbefaler at du setter opp telefonen din med en pinkode eller et mønster for å åpne telefonen din.

2. Rottilgang:
Hvis telefonen din er i rotmodus, lar den enhver app få tilgang til andre apper i systemet. Vi anbefaler at du bruker standard distribusjonsmodus (unrooted).

3. Uoffisiell app eller feil sertifikat:
Du kan finne en VELUX ACTIVE app andre steder enn i Google Play. En uoffisiell app er ofte ikke like pålitelig som den offisielle appen. Vi anbefaler derfor at du fjerner den uoffisielle verseonen og installerer den offisielle appen fra Google Play. 

4. Oppdateringer av telefonsystem:
Vi anbefaler på det sterkeste at du til enhver tid har installert den siste versjonen av systemoppdateringer på telefonen din. Dette beskytter telefonen mot sikkerhetstrusler. 

Apple HomeKit

Du kan bruke Apple HomeKit til å styre produkter fra VELUX ved hjelp av Siri (Apples taleassistent). Bruk stemmen til å åpne vinduer, rulle ned solskjerming eller spørre om luftkvaliteten i hjemmet. Med Apple HomeKit kan du dessuten skape scenarioer som kobler sammen produktene fra VELUX og andre HomeKit kompatible enheter.
Dersom Apple HomeKit ikke fungerer med takvinduene dine fra VELUX, sjekker du datasynkroniseringen:
– Koble gatewayen fra strøm i minst 30 sekunder og koble den til igjen.
– Vent til iCloud-synkroniseringen er fullført på alle tilkoblede enheter som bruker den samme Apple kontoen.
 
Du kan tvinge frem synkronisering ved å koble din iPhone til laderen og starte den på nytt. Hvis dette ikke fungerer, må du tilbakestille HomeKit-konfigurasjonen og koble den til på nytt.
"Hvis du alt har konfigurert HomeKit med en annen iOS enhet, vennligst se FAQ: ""Hvordan deler jeg kontroll over Apple HomeKit?"" for å få en invitasjon. Ellers følg punktene nedenfor: 

Først nullstill HomeKit paringen til din gateway:
- Fjern gatewayen fra Hjem-appen (hvis du ser den i appen)
- Pass på at smarttelfonen din er koblet til samme Wi-Fi nettverk som gatewayen din.
- Kontroller at gatewayen har strømforsyning og at ingen LED blinker på baksiden av gatewayen.
- Press og hold knappen merket med tannhjul inne.
- Når du ser lysdioden blinker rødt, slipper du knappen, og trykker den raskt inn igjen for å bekrefte tilbakestillingen.
- Gatewayen din blir nå gjenopprettet og starter automatisk.
- Vent til LED-lampen på baksiden av gatewayen lyser hvitt.

I det andre trinnet må du endre Wi-Fi tilgangen for gatewayen din:
- Åpne VELUX ACTIVE appen din og velg ""Innstillinger""
- Velg ""Hjemmestyring"".
- Velg ""VELUX Gateway"".
- Velg ""Konfigurer Wi-Fi"" og følg instruksjonene.

Til slutt, par din gateway med HomeKit:
- Åpne VELUX ACTIVE appen og velg ""Innstillinger"".
- Velg ""Hjemmestyring"".
- Velg ""VELUX Gateway"".
- Velg ""HomeKit"" og følg instruksjonene."
HomeKit bruker en sikker lokal protokoll utarbeidet og gjort tilgjengelig av Apple. Apple HomeKit krever at du er hjemme og koblet til Wi-Fi-nettverket ditt. VELUX ACTIVE anser dette for å være trygt og låser opp hjemmet når en Apple HomeKit kommando utføres. Når du befinner deg borte fra hjemmet, kan du bare få tilgang til HomeKit hvis du bruker en Apple-hjemmehub (som Apple TV eller en iPad).
 
Merk: Vær forsiktig med å bruke HomeKit-automatikk mens du er borte fra hjemmet, da dette kan føre til at hjemmet låses opp.
Hvis du skal styre produktene dine med Siri og Apple HomeKit når du er borte fra hjemmet (ikke koblet til Wi-Fi hjemmenettverket), må du konfigurere en enhet som hjemmehub for HomeKit. Dette kan være:
 – En Apple TV4 med tvOS 10 eller nyere.
 – En iPad med iOS 10 eller nyere.
Du kan bruke stemmestyring med Siri ved å trykke på hjemknappen, ved å trykke på sideknappen eller ved å si: "Hei Siri". Hvis du vil bruke "Hei Siri"-kommandoen på enheten, må du aktivere den ved å gå til Innstillinger > Siri og søk > Lytt etter "He Siri".
 
Tips! Når du gir navn til rom og produkter, må du passe på at du ikke bruker romtypen i produktnavnet, da dette kan skape navnekonflikter. Bruk romtypenavn (Bad, Kjøkken) til rom og produkttypenavn (Vindu, Innvendig solskjerming) til produkter. Dette gir i tillegg den beste integreringen med talekommandoer i Siri (Apple HomeKit). Dersom du bruker Siri på engelsk (for best mulig stemmegjenkjenning), vil det gi best resultat å bruke engelske uttrykk som navn.
Under konfigurasjonen av VELUX ACTIVE vil du bli bedt om å skanne konfigurasjonskoden for HomeKit med kameraet på enheten.
 
Apple HomeKit kode består av 8 siffer (xxx-xx-xxx), og du kan finne den på:
– etiketten på baksiden av gatewayen
– den siste siden av hurtigveiledningen som følger med pakken
 
Dersom du ikke kan skanne koden med kameraet på enheten, kan du oppgi koden manuelt.
 
Hvis du ikke har konfigurert HomeKit under den opprinnelige installasjonen, kan du enkelt gjøre det ved å velge Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway > Konfigurer HomeKit"
Du kan dele styringen av HomeKit-utstyr med andre personer dersom de bruker iOS 10 eller nyere og er logget på iCloud.
 
Skal du dele styringen med andre, må du være hjemme eller ha en hjemmehub konfigurert i hjemmet når du sender en invitasjon.
 
I VELUX ACTIVE with NETATMO appen går du til Innstillinger > Administrasjon av hjem > HomeKit > Invitasjon.
 
I Apple Home-appen går du til pilikonet i øvre venstre hjørne > Invite > Angi personens Apple-ID som brukes med iCloud > Send Invite.

Ja, du kan installere gatewayen ved hjelp av Apple HomeKit (og ikke VELUX ACTIVE with NETATMO-appen). Følg anvisningene i denne koblingen.

Merk: Til disse installasjonene kan du bare bruke funksjonene som Apple HomeKit og Apple Home-appen tilbyr. Automatikkalgoritmene i ACTIVE er ikke tilgjengelige i Apple HomeKit, bare i VELUX ACTIVE appen.

"Når du nullstiller HomeKit-paringen av gatewayen din, fjerner du:

- Wi-Fi-forbindelsen mellom gatewayen og ruteren din
- HomeKit-paringen av gatewayen din

Sammenkoblingen til dine VELUX produkter, sensor og utgangsbryter vil forbli uendret.
For å utføre en tilbakestilling av HomeKit:

- Trykk og hold knappen merket med tannhjul inne.
- Når du ser lysdioden blinker rødt, slipper du knappen, og trykker den raskt inn igjen for å bekrefte tilbakestillingen.
- Gatewayen din blir nå gjenopprettet og starter automatisk.
- Når lysdioden blinker hvitt, er gatewayen din klar for en ny HomeKit-paring.
- Åpne Hjem-appen og legg til gatewayen som et nytt tilbehør i HomeKit "
Du kan oppdatere Wi-Fi konfigurasjonen hvis du skal skifte internettleverandør. 
Slik utfører du Wi-Fi oppdateringen:

– Trykk og hold inne knappen merket med et tannhjulsikon
– Slipp knappen når du ser LED-lampen blinke hvitt
– Åpne iOS-innstillingene på enheten, og åpne delen "Wi-Fi"
– Velg gateway i delen “SET UP NEW DEVICE …” 
– Følg anvisningene for å oppdatere Wi-Fi konfigurasjonen

Google Assistant

Hvis du har en Google Home-høyttaler, bruker du Google Home-appen, som er tilgjengelig på iOS og Android, til å koble til VELUX INTEGRA®-produkter. Hvis du vil lære mer om hvordan du gjennomfører konfigureringen, kan du lese Googles hjelpeside.

Hvis du ikke har en Google Home-høyttaler, kan du laste ned applikasjonen «Google Assistant», som er tilgjengelig i App Store for iOS og Play Store for Android. Hvis du vil lære mer hva du skal gjøre i konfigureringen, kan du lese Googles hjelpeside.

For kunne styre takvinduene dine med Google Assistant, må du av sikkerhetsmessige årsaker gjennom ett ekstra trinn. Alt du behøver å gjøre, er å opprette en Google Assistant-sikkerhetskode i VELUX ACTIVE with NETATMO-applikasjonen. For å gjøre dette, følger du bare trinnene som er beskrevet nedenfor i "Hvordan oppretter jeg en sikkerhetskode for Google Assistant?"

For kunne styre takvinduene dine med Google Assistant, må du av sikkerhetsmessige årsaker gjennom ett ekstra trinn. Alt du behøver å gjøre, er å opprette en Google Assistant-sikkerhetskode i VELUX ACTIVE with NETATMO-applikasjonen, som beskrevet i trinnene nedenfor: 

 1. Åpne appen «VELUX ACTIVE with NETATMO»
 2. Trykk på ikonet øverst til venstre for å komme til innstillingene
 3. Trykk på «Styring av hjemmet»
 4. Trykk på hjemmets navn øverst på skjermen
 5. Trykk på «Google Assistant» i delen «Avansert»
 6. Trykk på «Aktiver takvindu betjening» og opprett en firesifret PIN-kode. 

Oppsettet er nå fullført. Du kan nå åpne takvinduer fra VELUX med Google Assistant:

«OK Google, åpne takvinduene i stuen»

Slik sletter du produkter fra VELUX i Google Assistant: 

 1. Åpne Google Assistant-applikasjonen din og trykk på et av produktene fra VELUX (takvinduer, solskjerming og skodder).
 2. Trykk på «Unlink VELUX ACTIVE with NETATMO» 
 3. Bekreft ved å velge «Unlink» igjen.

Nå har ikke lenger Google Assistant tilgang til noen av produktene fra VELUX.

Avhengig av Google Assistants modenhet på ditt språk, kan Google Assistants noen ganger ha det vanskelig med å oppfatte språket. For å begrense misforståelsene, bør du navngi produktene og rommene og sørge for å inkludere disse navnene i kommandoene.

Alternativt kan du gå til «Innstillinger» i Google Home-appen og legge til et sekundærspråk (helst engelsk, fransk eller tysk). Dette lar deg bruke kommandoer på både ditt eget språk og språk som Google Assistant har høyere ferdigheter i.