Hvordan legge til gateway i Apple Home-appen

Ved å bruke gatewayen fra VELUX ACTIVE sammen med HomeKit kan du styre produktene fra VELUX ved hjelp av enkle trykk i Apple Home appen, ved å spørre Siri eller la systemet utføre oppgaver automatisk. Følgende bruksanvisninger beskriver hvordan du kan installere gatewayen ved hjelp av kun Apple Home-appen (og ikke VELUX ACTIVE appen).

Fremgangsmåten for å innstallere gatewayen kan deles inn i tre trinn: 

Først legger du til gatewayen i Apple Home-appen og kobler den til Wi-Fi-nettverket. Deretter parer du produktene fra VELUX med gatewayen. Til slutt parer du sensoren og utgangsbryteren med gatewayen.

1: Konfigurering av HomeKit

Gjør følgende for å legge til gatewayen i Home-appen:  

 1. Koble gatewayen til strømnettet ved hjelp av den medfølgende strømledningen.
  (LED-lampen på baksiden vil lyse grønt mens gatewayen starter opp)

 2. Vent til LED-lampen begynner å lyse hvitt. Gatewayen kan nå legges til i Home-appen.  
  Dersom du ikke ser noe hvitt lys, trykker du på midtknappen merket med et innstillingsikon helt til LED-lampen begynner å lyse hvitt. 

 3. Legg til gatewayen i Home-appen: Åpne Apple Home-appen > velg Add Accessory > skann den åttesifrede HomeKit-koden på baksiden av gatewayen. Gatewayen skal vises automatisk i Apple Home-appen.

 4. La gatewayen koble til det samme Wi-Fi-nettverket som mobilenheten bruker.

Merk: Dersom gatewayprogramvaren ikke er oppdatert, blir gatewayen automatisk oppdatert når det er opprettet en Wi-Fi-forbindelse. LED-lampen vil lyse grønt mens oppdateringen pågår.
Vent til LED-lampen begynner å lyse hvitt, før du går videre til neste trinn.
 

2: Paring av vindu, utvendig- og innvendig solskjerming

Vinduer, utvendig - og innvendig solskjerming pares med gatewayen ved hjelp av de eksisterende fjernkontrollene fra VELUX, som brukes til å styre produktene. Hvis du styrer alle (eller noen av) produktene med en toveiskontroll (kontroll som gir tilbakemelding), følger du fremgangsmåten 2A beskrevet nedenfor. 

Hvis du bare styrer produktene med énveiskontroller, følger du fremgangsmåten 2B.

 

2A: Paring ved hjelp av en toveis fjernkontroll


(på KLR 200)
 
 1. Klargjør toveisfjernkontrollen (KLR 200) for å sende kopier av produktene til gatewayen:
  Slå på kontrollen (husikonet i nedre høyre hjørne) > velg Mer > velg Nytt produkt > velg Kopier kontrollpad > velg Neste.
  Gå videre til gatewayen.
(1) Mer
(2) Nytt produkt
(3) Kopier kontrollpad
(4) Neste
(på gateway)

2. Sett gatewayen i produktmottaksmodus: 
Trykk kort (mindre enn 2 sekunder) på den venstre bindersknappen på gatewayen merket med et nøkkelikon. Den tilhørende LED-lampen blinker gjentatte ganger med grønt lys, noe som viser at produktene er i ferd med å bli kopiert.

3. Vent til at LED-lampen slutter å blinke, noe som bekrefter at kopieringen av de nye produktene er fullført. En vellykket kopiering vil også bli angitt på fjernkontrollen.
 
Produktene dine skal vises automatisk i Home-appen kort tid etterpå.

 

2B: Paring ved hjelp av en énveis fjernkontroll

(på KLI 3xx / KLI 110 / KUR)

 1. Bruk fjernkontrollen (KLI 3xx / KLI 110 / KUR) til å klargjøre produktene for registrering i gatewayen:
  Trykk og hold inne innstillingsknappen på siden / tilbakestillingsknappen på baksiden av fjernkontrollen i minst 10 sekunder, helt til vinduene, den utvendig solskjermingen og den innvendige solskjermingen begynner å bevege seg frem og tilbake. Gå videre til gatewayen.

(på gateway)

2. Sett gatewayen i produktregistreringsmodus:
Trykk lenge (ca. 10 sekunder) på midtknappen på gatewayen merket med et innstillingsikon helt til den tilhørende LED-lampen begynner å blinke blått.
 
3. Vent til LED-lampen slutter å blinke, noe som bekrefter at kopieringen av de nye produktene er fullført. Produktene dine skal vises automatisk i Apple Home-appen kort tid etterpå.

3: Paring av sensor og utgangsbryter


Slik klargjør du sensorer og utgangsbrytere som skal pares med gatewayen:
 1. Samle alle sensorer og utgangsbrytere som du vil pare med gatewayen, og plasser dem nær (maks. 1 meter) gatewayen.

 2. Åpne sensorene og bryterne ved hjelp av et flatt skrujern. Før skrujernet inn i de to åpningene på hver side av produktet. Før skrujernet inn i de to åpningene på hver side av produktet. Gå videre til gatewayen.
Merk: Dersom batteriene allerede har blitt satt i, tar du dem ut fra alle sensorer og utgangsbrytere og venter i 30 sekunder før du fortsetter.
(på gateway)

Slik parer du sensorer og utgangsbrytere med gatewayen: 

3. Sett gatewayen i sensor-/bryterregistreringsmodus:
Trykk lenge (ca. 10 sekunder) på midtknappen på gatewayen merket med et innstillingsikon helt til den tilhørende LED-lampen begynner å blinke blått.
Gå tilbake til sensorene og bryterne.

4. Sett batteriene i alle sensorer og utgangsbrytere samtidig. LED-lampen på hvert produkt skal blinke grønt helt til paringen er fullført.

5. Vent til LED-lampen på baksiden av gatewayen slutter å blinke, noe som bekrefter at registreringen av produktene er fullført. Produktene dine skal vises automatisk i Home-appen kort tid etterpå. Dersom ikke alle sensorer og utgangsbrytere vises i Home-appen, fjerner du batteriene fra produktene som ikke har blitt registrert, og utfører trinn 3 til 5 en gang til.

6. Monter alle sensorer og brytere ved å klikke sammen for- og bakstykkene på dem.
Tips: Dersom produktene skal festes på veggen med skruer, skal bakstykket festes til veggen før du setter sammen produktet.

Herfra kan du endre navn på produkter, sensorer og gatewayer fra VELUX, og du kan legge dem til i rom, soner, miljøer og automatiserte handlinger.

Du er nå klar til å styre produktet fra VELUX fra Apple Home-appen eller ved å spørre Siri.