VELUX produktadvarsel glass

Fare for spontane glassbrudd

I vårt servicesystem har vi registrert noe mer spontane glassbrudd enn normalt for en bestemt type små vindusglass. Under visse forhold, spesielt vinterstid, er det en viss risiko for at det innerste glasset kan sprekke umiddelbart, og i noen tilfeller kan også glasskår falle ned fra vinduet. Dette dreier seg om spesifikke typer vindusglass med en glassbredde på 39 cm eller mindre, og som er produsert og solgt i perioden 1997-2003.

Vi anbefaler kunder som har de smaleste vindusglassene (39 cm eller smalere) å sjekke koden på vinduets typeskilt. Typeskiltet finner du på høyre side av den delen av vipperammen, som kommer til syne når du åpner vinduet. 

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og du vil i løpet av få dager få svar på om vi vil erstatte glasset/glassene. 

Klikk her for å lese mer på produktadvarselssiden

OBS! Du får bekreftelse per mail på mottatt skjema! Har du ikke fått mail, er ikke skjemaet mottatt. Sjekk gjerne søppelposten. 

VELUX AS behandler opplysningene dine i tråd med personvernerklæring vår.