Produktadvarsel

Fare for spontane glassbrudd

Vi har registrert et litt over gjennomsnittlig antall spontane glassbrudd i en bestemt type små glass, som er solgt mellom 1997 og 2003.

Under visse forhold, spesielt vinterstid, er det en viss risiko for at det innerste glasset kan sprekke umiddelbart, og i noen tilfeller kan glasskår falle ned fra vinduet. Vi tar kvaliteten på våre produkter seriøst og har besluttet å sende ut en produktadvarsel for å informere våre kunder.

For å sjekke om et vindu som er berørt av dette produktvarselet er installert i takvinduet, fortsetter du som følger:

 

1.)
Sjekk om bredden på glasset er 39 cm eller smalere.
Hvis ja, fortsett til punkt 2.
Hvis glasset er bredere enn 39 cm, så gjelder ikke denne advarselen ditt vindu.
2.)
Åpne vinduet og vend det 180° til den posisjonen vinduetpusses i.
3.)
Noter koden som befinner seg på listen på innsiden av glasset.

Du kan også ringe oss på 22510607 og rådføre deg med oss.

Vi anbefaler våre kunder å følge instruksjonene i denne advarselen.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.