Pleie og vedlikehold

Få VELUX vinduet til å vare livet ut ved å ta godt vare på det, både innvendig og utvendig.

Last ned veiledninger for bruk og vedlikehold av takvinduer

Last ned pleie- og bruksanvisningen for takvinduet ditt som PDF her. For å gjøre dette trenger du informasjon som du finner på typeskiltet til VELUX takvinduet.
Takvinduer – tre (GGL/GGL62/GPL/GHL/GLL/GZL/GTL/GXL/GFL)
Takvinduer – polyuretan (GGU/GPU/GHU/GLU/GTU/GXU)
Spesialfunksjon (GDL/GEL)
For historiske bygninger (GVO/GVR) og ubebodde rom (GVT)
Type design

Slik identifiserer du VELUX takvinduet:

Alle VELUX takvinduer produsert etter 1968 har et typeskilt med nøyaktig informasjon om vinduet. Dette finner du i høyre hjørne av topprammen, bak lufteklaffen.

1. Type
2. Størrelse
3. Variant
4. Produksjonskode

Kjøp et vedlikeholdssett
Forleng enkelt levetiden til ditt VELUX takvindu med vårt vedlikeholdssett. Ett sett lar deg vedlikeholde 2 til 5 takvinduer i tre- eller polyuretanfinish.
Vedlikehold av tre

Vedlikehold av tre

I produksjonsfasen har tømmeret fått grunnleggende behandlinger og et sluttbelegg som kan rengjøres med vanlige husholdningsrengjøringsmidler. Tømmeret skal behandles videre minst hvert fjerde år. Vinduer som utsettes for ekstrem varme, mye sollys og/eller høy luftfuktighet (f.eks. på kjøkkenet eller badet) må behandles minst annethvert år.
Wood maintenance painting

Overflatevedlikehold

Fjern overflatebehandling (lakk eller maling). Sørg for at overflaten er ren og tørr og påfør primer på tømmeret. Når det er tørt, påfør et strøk med vannbasert akryllakk eller maling (følg alltid produsentens anvisninger). Bruk samme metode på de berørte områdene hvis lakken/malingen er skadet. VELUX tilbyr et reparasjonssett med original reparasjonslakk eller maling. Når du behandler treverket, er det viktig å dekke til pakningene for å unngå at lakk/maling kommer på pakningene. Dette vil gjøre pakningene stive/harde og ødelegge effekten.
Rengjøring av ruten
For å rengjøre ruten utvendig rotes rammen 180 grader. Rammen må sikres på plass ved å skyve tønnebolten inn i bøssingen nederst på sidekarmen. Denne sikkerhetsfunksjonen gjør at du har begge hender frie til rengjøringen. Rengjør ruten med en myk, ren, lofri klut, et pusseskinn, en ikke-slipende svamp eller en ren, ikke-metallisk vindusnal. Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for å rengjøre ruten. Vanlige husholdningsrengjøringsmidler som ikke er slipende, kan også brukes. Mykt vann er best for rengjøring av ruter. I områder med hardt vann bør det derfor tilsett en liten mengde vaskemiddel for å myke opp vannet, eller tørk av alt overflødig vann etter rengjøring. Unngå at skarpe eller slitende gjenstander, inkludert smykker, kommer i kontakt med ruten.
Rengjøring av ruten

Tips

  • Unngå at silikon kommer i kontakt med ruten
  • Ikke bruk rengjøringsprodukter som inneholder slipende partikler
  • Unngå at skarpe eller slitende gjenstander, inkludert smykker, kommer i kontakt med ruten
  • Forsøk aldri å fjerne urenheter fra ruten uten først å skylle grundig med vann.
  • Hvis det pågår arbeid i nærheten av ruten, beskyttes ruten med en ren plastfolie for å hindre sprut eller flekker fra aggressive og slipende materialer
Rengjøring av luftfilteret

Rengjøring av luftfilteret

Luftfilteret kan tas ut og vaskes med vanlige husholdningsrengjøringsmidler. Roter og fest vinduet i rengjøringsposisjon, og fjern deretter filteret fra filterskinnen. Nye filtre er tilgjengelige og kan kjøpes i VELUX e-butikken som en del av våre vedlikeholdssett (ZZZ 220).
Man cleaning the flashing

Rengjøring av inndekningen

Løv og annet rusk bør fjernes fra inndekningen rundt vinduet en gang i året slik at regnvann kan renne fritt.
Snow and ice

Snø og is

I områder med langvarige kuldeperioder og kraftig snøfall kan snø og is samle seg på VELUX takvinduer i lange perioder.

Når temperaturen stiger, vil vinduet ofte være et av de første stedene hvor snøen og isen begynner å smelte.

Det er viktig å sørge for at vann alltid kan renne av fra taket og gjennom takrenner.

Condensation woman ventilation

Kondens

Når det dannes kondens på glassene til vinduene dine, bør du ta det som et varsel om at du bør lufte oftere. Regelmessig lufting er den mest effektive måten å forhindre at det dannes kondensvann på vindusglassene dine.

Begrens mengden fuktighet:

  • Hvis det er mulig, bør du ikke tørk tøyet inne i huset.
  • Lukk dørene til kjøkken og bad.
  • Luft regelmessig i fem minutter minst tre eller fire ganger om dagen.
  • Hvis det er mulig, bør du hold en konstant romtemperatur på minst 20 °C.
Kvinne som ser ut av vinduet

Elektriske takvinduer

Etter 10 år anbefales det å skifte både gassfjærer og motorer. Dette er for å hindre risiko for funksjonsfeil og for å forbedre ytelsen.