Rømningsvei

For å få et vindu godkjent som rømningsvei, skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket godkjent.
Det er flere faktorer som spiller inn, blant annet må høyden fra gulv til vindusbrett ikke overstige 1 m, og den frie vindus-åpningen må ha minimum bredde på 50 cm og minimum høyde på 60 cm, samt at summen av bredde- og høydemål er minimum 150 cm.

De fleste takvinduer som tilfredsstiller kravene til rømningsvei er topphengslede GPL/GPU, men det finnes også noen andre alternativer, se tabellen nedenfor. VELUX fjernbetjente takvinduer kan ikke benyttes som rømningsvei. Sidehengslede fasadevinduer tilfredsstiller kravene i de fleste størrelser.  Se størrelseoversikt nedenfor. 

Vinduer benyttet som rømningsvei må ikke være utstyrt med lås og nøkkel. Fritt vannavløp må sikres; rensing av inndekning, snømåking, og/eller varmekabler. VELUX takvindu som benyttes som rømningsvei kan ikke ha påmontert rulleskodde.
Prosjekterende er ansvarlig for at takvinduer som rømningsvei blir godkjent hos bygningskontrollen.

Topphengslet takvindu som rømningsvei
VELUX sidehengslet fasadevindu som rømningsvei
 Takvinduer - topphengslede
GPL/GPU
 Fasadeelement - sidehengslet
VFA/VFB
 B x H  Kode  B x H  Kode
 66 x 140 cm  FK08  78 x 115 cm MK36
 78 x 140 cm  MK08  78 x 137 cm MK38
 78 x 160 cm  MK10  94 x 95 cm PK35
 94 x 118 cm  PK06  94 x 115 cm  PK36 
 94 x 140 cm  PK08  94 x 137 cm PK38
 94 x 160 cm  PK10

114 x 95 cm

SK35
 114 x 118 cm  SK06 114 x 115 cm  SK36 
 114 x 140 cm  SK08 114 x 137 cm  SK38
 114 x 160 cm  SK10    
 134 x 98 cm  UK04    
 134 x 140 cm  UK08    
       
  Takvindu - midthengslet
GGL/GGU
 Takterrasse
GEL
 B x H  Kode  B x H Kode
 78 x 180 cm  MK12  78 x 245 cm  M08/M35
 134 x 160 cm  UK10