Reklamasjon

Alle VELUX takvinduer har et typeskilt med kode for vindustype, størrelse, glass og produksjonsdato/sted. Skiltet er plassert øverst på den delen av vipperammen, som kommer til syne når du åpner vinduet. Nye vinduer har typeskiltet plassert på venstre side, vinduer produsert før april 2012 har det på høyre side.  Les alltid av typeskiltet før en henvendelse om reklamasjon.

VELUX solskjerming har en kode på baksiden av gardinkassetten. Snu vinduet helt rundt og les gjennom glasset.

Gjelder reklamasjonen feil på glass, må stemplingen mellom glassene leses av.

OBS! Du får bekreftelse per mail på mottatt skjema!

Typeskilt VELUX takvinduer fra april 2012
Typeskilt VELUX takvinduer fra oktober 1998-2012
Typeskilt VELUX takvinduer fra 1992-1998
Typeskilt VELUX takvinduer før 1992