Innbyggingsprodukter

All montering krever dyktighet og erfaring samt riktig verktøy og materialer.

VELUX innbyggingsprodukter er utviklet og optimalisert for å støtte arbeidsflyten ved montering.

Ved å bruke VELUX innbyggingsprodukter oppnår du best mulig resultat.

Innbyggingsprodukter

All montering krever dyktighet og erfaring samt riktig verktøy og materialer. VELUX innbyggingsprodukter er utviklet og optimalisert for å støtte arbeidsflyten ved montering. Ved å bruke VELUX innbyggingsprodukter oppnår du best mulig resultat.

VELUX' system for innbyggingsprodukter

  • Passer vindusdimensjoner nøyaktig, og kobles perfekt til takmaterialet ditt. Undertakskrave (BFX) og isolasjonskrave (BDX) inkluderes med inndekningen.

  • Plissert undertakskrave (type BFX) danner en tett forsegling mellom takvinduet og undertaket. Avvanningsrennen sørger for sikker drenering over vinduet.

  • Isolasjonskrave (type BDX), med fleksibelt skum for en tett og sikker passform til takkonstruksjonen.

  • Dampsperrekrave (type BBX), for damp- og lufttett løsning.

  • Prefabrikkerte utforinger (type LSC/LSD) for enkel og lufttett innvendig finish. Inkluderer dampsperrekrave (type BBX), et verktøy for en damp- og lufttett løsning.

1
Original VELUX
Flashings
Underfelt collar BFX
Water drainage
gutter
Insulation frame
BDX
Vapour barrier
collar BBX
Interior lining
LSB / LSC / LSD
Lining frame
kit LSG
Fit exact window
dimensions and
connect perfectly
to your roofing material
Pleated underfelt
collar forms a
tight seal between
roofwindow and
your felt underlay.
Self-supporting
drainage gutter
ensures safe
water drainage
from above the
window.

Insulation frame
with flexible foam for a tight and secure fit to the roof construction.
Vapour barrier
collar, including assembly tool for a vapour- and airtight solution.
Prefabricated linings
for easy and airtight inside completion. Includes vapour
barrier collar.
Easy-to-assem­ble,
adjustable steel
frame for fast and
easy framing for
your on-site lining. Includes vapour
barrier collar.

 

Standard eller senket innbygging

VELUX takvinduer er forberedt for to innbyggingsnivåer.

De to nivåer ses på siden av karmen som en rød strek og en blå strek og omtales som hhv. "rødt nivå" (standardinnbygging) og "blått nivå" (senket innbygging). For å sikre den rette plassering av monteringsbeslag og karm i taket, er det viktig å være oppmerksom på hvilket innbyggingsnivå den valgte inndekning er beregnet for.

Rødt innbyggingsnivå har vært VELUX standard siden 1999. Monteringsbeslag er montert på underkarm og overkarm. Ved blått nivå innbygges vinduet 40 mm dypere i takkonstruksjonen enn ved innbygging i rødt nivå, og anbefales ikke i Norge. Monteringsbeslag er montert på sidekarmen.

Roof window installed on a pitched roof
Standardmontering
Roof window installed recessed on a pitched roof
Innfelt montering

Standard installation

Inndekninger for spesielle formål

Combine VELUX roof windows with solar panels

The specially designed flashing system perfectly connects VELUX roof windows to in-roof solar panels from a variety of manufacturers. Our solution ensures that your roof window will fit perfectly into the solar panel grid with and easy safe and seamless integration. In this way, the roof is used optimally for generating solar energy while offering a comfortable living space with daylight and fresh air under the roof.

Insulation frame and underfelt collar

The insulation frame BDX insulates around the roof window frame, reducing heat loss and eliminating cold bridges. The combination of rigid and flexible foam ensures a tight, energy-efficient installation to the roof construction.

The flexible insulation frame can be compressed for quick installation.

The underfelt collar BFX ensures a perfect fit and watertight seal between the roof window, battens, and the roofing underfelt. It is easy to fit. Simply place on top of the roof window and unfold.

An adjustable and self-supporting drainage gutter is included in the BFX. This leads the water away from the head of the roof window if there is a leak above.

Insulation frame BDX
Underfelt collar BFX

Dampsperrekraven

Bruk VELUX dampsperrekraven BBX for en damp- og lufttett montering som hindrer at det dannes kondens i takkonstruksjonen. Dampsperrekraven passer perfekt og kan enkelt monteres i sporet på vinduet.

Innvendig utforing

Ønsker du en ferdig løsning for å fullføre den innvendige finishen i rommet, er VELUX utforinger enkle å montere og det er ikke behov for ytterligere maling. VELUX utforinger er laget av vannavstøtende og vedlikeholdsfritt, varig PVC-materiale og passer perfekt til takvinduet.

Den unike designen skaper plass til ekstra isoleringsmateriale for å unngå kuldebroer.

VELUX utforinger leveres med VELUX dampsperrekrave BBX.


Kombinasjonsløsninger

VELUX Window Lift - en heis for takvinduer så en person kan klare monteringen alene.

VELUX Window Lift

VELUX har i samarbeid med Kapacitet A/S, utformet en heis til VELUX takvinduer som gjør monteringen enklere for montøren. 

VELUX Window Lift ZZZ 264
- sugekopp selges separat. 

Ta kontakt med VELUX Norge for pris og bestilling. 

Veiledning for bruk

Support:
Kapacitet A/S,
Ryvangs Allé 81, 1.,
2900 Hellerup, Denmark.
tlf. +45 70 22 11 42