Komplett montering

Enhver jobb krever dyktighet og erfaring samt riktig verktøy og materialer. VELUX monteringsprosessen er designet og optimalisert for å støtte arbeidsflyten din slik at du kan oppnå best mulig resultater.

Komplett montering

Enhver jobb krever dyktighet og erfaring samt riktig verktøy og materialer. VELUX monteringsprosessen er designet og optimalisert for å støtte arbeidsflyten din slik at du kan oppnå best mulig resultater.

  • Passer vindusdimensjoner nøyaktig, og kobles perfekt til takmaterialet ditt. Undertakskrave (BFX) og isolasjonskrave (BDX) inkluderes med inndekningen.

  • Plissert undertakskrave (type BFX) danner en tett forsegling mellom takvinduet og undertaket. Avvanningsrennen sørger for sikker drenering over vinduet.

  • Isolasjonskrave (type BDX), med fleksibelt skum for en tett og sikker passform til takkonstruksjonen.

  • Dampsperrekrave (type BBX), for damp- og lufttett løsning.

  • Prefabrikkerte utforinger (type LSC/LSD) for enkel og lufttett innvendig finish. Inkluderer dampsperrekrave (type BBX), et verktøy for en damp- og lufttett løsning.

1
Original VELUX
Flashings
Underfelt collar BFX
Water drainage
gutter
Insulation frame
BDX
Vapour barrier
collar BBX
Interior lining
LSB / LSC / LSD
Lining frame
kit LSG
Fit exact window
dimensions and
connect perfectly
to your roofing material
Pleated underfelt
collar forms a
tight seal between
roofwindow and
your felt underlay.
Self-supporting
drainage gutter
ensures safe
water drainage
from above the
window.

Insulation frame
with flexible foam for a tight and secure fit to the roof construction.
Vapour barrier
collar, including assembly tool for a vapour- and airtight solution.
Prefabricated linings
for easy and airtight inside completion. Includes vapour
barrier collar.
Easy-to-assem­ble,
adjustable steel
frame for fast and
easy framing for
your on-site lining. Includes vapour
barrier collar.

 

Standard eller senket innbygging

VELUX takvinduer er forberedt for to innbyggingsnivåer.

De to nivåer ses på siden av karmen som en rød strek og en blå strek og omtales som hhv. "rødt nivå" (standardinnbygging) og "blått nivå" (senket innbygging). For å sikre den rette plassering av monteringsbeslag og karm i taket, er det viktig å være oppmerksom på hvilket innbyggingsnivå den valgte inndekning er beregnet for.

Rødt innbyggingsnivå har vært VELUX standard siden 1999. Monteringsbeslag er montert på underkarm og overkarm. Ved blått nivå innbygges vinduet 40 mm dypere i takkonstruksjonen enn ved innbygging i rødt nivå, og anbefales ikke i Norge. Monteringsbeslag er montert på sidekarmen.

Roof window installed on a pitched roof
A1: Standardmontering
Roof window installed recessed on a pitched roof
A2: Innfelt montering

Standard installation

Inndekninger for spesielle formål

Ekstra isolasjon og beskyttelse

Craftsman installing a window frame on a pitched roof
Craftsman installing a window on a pitched roof

Våre innbyggingssett inneholder alt du trenger for best mulig resultat. Pro+ inndekningssettet inkluderer BFX undertakskrave for en vanntett montering og BDX isolasjonskrave for ekstra isolasjon.

Pro+ Inndekning

Et oppgradert inndekningssett med ekstra isolasjon for redusert varmetap og kuldebroer. Inkludert isolasjonskrave BDX og undertakskrave BFX med avvanningsrenne.

Dampsperrekrave for lufttett montering

Bruk VELUX dampsperrekraven BBX for en damp- og lufttett montering som hindrer at det dannes kondens i takkonstruksjonen. Dampsperrekraven passer perfekt og kan enkelt monteres i sporet på vinduet.

Utmerket innvendig finish

Ønsker du en ferdig løsning for å fullføre den innvendige finishen i rommet, er VELUX utforinger enkle å montere og det er ikke behov for ytterligere maling. VELUX utforinger er laget av vannavstøtende og vedlikeholdsfritt, varig PVC-materiale og passer perfekt til takvinduet.

Den unike designen skaper plass til ekstra isoleringsmateriale for å unngå kuldebroer.

VELUX utforinger leveres med VELUX dampsperrekrave BBX.
Få tilgang til de vanligste monteringsveiledningene

VELUX Window Lift - en heis for takvinduer så en person kan klare monteringen alene.

VELUX Window Lift

VELUX har i samarbeid med Kapacitet A/S, utformet en heis til VELUX takvinduer som gjør monteringen enklere for montøren. 

VELUX Window Lift ZZZ 264
- sugekopp selges separat. 

Ta kontakt med VELUX Norge for pris og bestilling. 

Veiledning for bruk

Support:
Kapacitet A/S,
Ryvangs Allé 81, 1.,
2900 Hellerup, Denmark.
tlf. +45 70 22 11 42