Mer og bedre lys med takvinduer

VELUX takvinduer mer og bedre lys
VELUX takvinduer mer og bedre lys
VELUX takvinduer mer og bedre lys
fasadevindu
dagslysfaktor = 1,41%
VELUX fasadevindu lysinnslipp dagslysfaktor
kvistvindu
dagslysfaktor = 0,85%
Kvistvindu lysinnslipp dagslysfaktor
takvindu
dagslysfaktor = 2,86%
VELUX takvindu dagslysfaktor
Belysningsstyrke målt på et vannrett plan, 0,7 m over gulv, fargekoder og isolux konturer viser belysningen (i lux) for a) fasadevinduet, b) kvist-vinduet og c) takvinduet under overskyet himmel. Den utendørs horisontale belysning var 14,613 lux.

Dagslysfaktor på langs i rommet

Dagslysfaktor i % langs med dybden av rommet 0,7m over gulv langs en akse vinkelrett på, og sentrert omkring vinduet under en overskyet himmel.

Mindre behov for elektrisk belysning
Takvinduer sikrer at rom har mye bedre dagslysutnyttelse enn andre vindustyper. Det betyr at det er mulig å orientere seg og f.eks. å lese kun ved bruk av dagslys. Høye dagslysfaktor-verdier betyr at det er mindre behov for å skru på det elektriske lyset. Det er derfor større muligheter for å spare på energien med et takvindu.

Mindre blending
Takvinduer sikrer en bedre overgang mellom mørke og lyse områder i rommet - når man ser direkte mot vinduet. Dette betyr at risikoen for blending er mindre enn med andre vindustyper. Et kvist-vindu kan direkte forårsake blending fordi vinduets plassering og lysinnfallet skaper en ”tunnel-effekt” med mye skarpt lys fra selve vinduet.

Studier viser også at kvist-vinduet generelt skaper en "tunnel-effekt" som gir en mer konsentrert lysstråle og lavere lysnivåer i rommet med mørkere, dystre innendørsoverflater (vegger). Den lave belysning kan påvirke den visuelle yteevnen.

Fiskøyegjengivelse sett direkte mot vindusveggen under full sol i desember kl. 12.00. Bildene viser at sollyset kommer direkte inn i synsfeltet i alle tre tilfellene. Tilsynelatende er det færre problemer med blending fra takvinduet.
                     Fasadevindu                                                          Kvist                                                             Takvindu

Gratis utnyttelse av sollyset - når du selv ønsker det
Takvinduet gir et større solinnfall sammenlignet med andre vindustyper.
Fra et energimessig synspunkt vil det være en god idé å bruke solskjermning med en utvendig screen om sommeren (for å unngå overoppheting) – og til gjengjeld utnytte gratis-varmen i rommet om vinteren og våren.

En utvendig screen er effektiv til å begrense solinnfall og blending
Takvinduet med en utvendig solskjermning - f.eks. en screen - er en effektiv løsning for å minimere uønsket solinnfall og for å minske risikoen for blending.

Radiance pcond bilde av iso-konturer (samme luminans* nivåer) for takvinduet, mars kl. 12.00, uten (venstre) og med (høyre) den mørke grå utvendige markisen.

* Luminans (cd/m2 candela pr. kvadratmeter). En flates luminans er den lysstyrke som måles fra en reflekterende flate (vegg, gulv etc.)