Sertifiserte montører

Når du har bestemt deg for å sette inn nye takvinduer vil vi anbefale deg å ta kontakt med en erfaren håndverker. 
Vi har knyttet til oss noen håndverksbedrifter, som kan påta seg større og mindre oppdrag.  Disse er godt kjent 
med VELUX produkter og har god kunnskap om montering av takvinduer.

Vi har god erfaring med arbeider utført av VELUX sertifiserte montører, men gjør oppmerksom på at VELUX Norge ikke er ansvarlig for arbeidet som blir utført. 

Oversikt over montører.

Klassifiseringsskilt for VELUX sertifisert montør
Logoen til BOVG Bygg

BOVG Bygg og Våtrom AS
3036 Drammen
Tlf: 48047000  
tormod@bovg.no

Harald W. Andersen & sønn AS 
3138 Skallestad        
Tlf: 33 38 56 84
aleksander@hwa.no
BICO Bygg AS                      
4674  Kristiansand

Tlf: 40 41 20 63

bertil@bico.no
Faber Bygg AS        
4033  Stavanger
Tlf: 51 81 87 00 
post@faber.no