Informasjon til europeiske VELUX kunder
om  CE-merking

Fra 1. juli 2013 er CPD-direktivet (byggevaredirektivet) erstattet av CPR-forskriften 305/2011, som sier at alle byggevarer i Norge, som hører inn under en harmonisert europeisk standard, må være CE-merket. Vi kan derfor bekrefte at alle VELUX takvinduer, vinder for flate tak, røykventilasjon, glass, utvendige screens og rulleskodder som hører inn under en harmonisert standard, er CE-merket i henhold til byggevareforskriften.

Du finner mer informasjon i  CE merking folderen

Nedenfor finner du ytelsesdeklarasjonen (DoP)for ditt bestemte produkt

(Obs: Du må tillate pop-ups fra denne siden for å kunne se DoP)

Solskjerming og rulleskodder

Vindu for flate tak

Lystunnel

Utskiftningsglass

Takvinduer

VELUX Commercial: Takvinduesmoduler

Monteringsprodukter

Styreenhet til røykventilasjon

Ventilasjonsenhet

VELUX Commercial: Modulære takvinduer i glass

Velg produkttype

Screen

Rulleskodde

Velg din vindustype

Takvindu

Produktkombinasjoner

Please select your product type

Takvindusmoduler

Modular Skylight Ridgelight

Finn CE Merking for din VELUX screen

For å finne CE merking og ytelseserklæring for ditt produkt,
må du oppgi koden. Du finner denne informasjonen på produktets typeskilt (se video
nederst på siden hvor du kan få hjelp til å finne typeskiltets plassering).

Finn CE Merking på din rulleskodde

For å finne CE merking og ytelseserklæring for ditt produkt,
må du oppgi koden. Du finner denne informasjonen på produktets typeskilt (se video
nederst på siden hvor du kan få hjelp til å finne typeskiltets plassering).

Finn CE merking på ditt vindu for flate tak

For å finne CE merking og ytelseserklæring for ditt produkt,
må du oppgi koden på vinduet.
Du finner denne informasjonen på
produktets typeskilt (se video nederst på siden hvor du kan få hjelp til å finne
typeskiltet).

Finn CE Merking for din VELUX lystunnel.

For å finne CE merking og ytelseserklæring for ditt produkt,
må du oppi koden på produktet.
Du finner denne informasjonen på produktets typeskilt (se video nederst
på siden som hjelper deg å finne typeskiltet).

Finn CE Merking til ditt VELUX utskiftningsglass

For å finne CE merking og ytelseserklæring for ditt produkt,
må du oppgi koden. Du finner denne informasjonen på produktets typeskilt (se video
nederst på siden hvor du kan få hjelp til å finne typeskiltets plassering).

Finn the CE Merkingen for ditt VELUX takvindu

For å se CE merking og ytelseserklæringen (DoP) for ditt produkt, oppgi produktdetaljene nedenfor. Du finner opplysningene på produktets typeskilt (se video nederst på siden som viser deg hvordan du finner typeskiltet)

Finn CE Marking for din VELUX produktkombinasjon

or å finne CE merking og ytelseserklæring for ditt produkt,
må du oppgi koden. Du finner denne informasjonen på produktets typeskilt (se video
nederst på siden hvor du kan få hjelp til å finne typeskiltets plassering).

Finn CE Merking for VELUX takvindusmoduler

For å finne CE merking og ytelseserklæring for ditt produkt,
må du oppgi koden. Du finner denne informasjonen på produktets typeskilt (se video
nederst på siden hvor du kan få hjelp til å finne typeskiltets plassering).

Find the CE Marking for your VMS Ridgelight

To find the CE Marking and Declaration of Performance for your product,
please enter your product details below. You must choose a combination of two windows located opposite each other on each side of the ridge.

You will find the details on your product's data plate (see video at the
bottom of the page for help on locating the data plate).

Find CE mærket for dit VELUX modulære takvindue i glass

Hold markøren over hvert felt, for å se hvor du kan finne informasjon om typeskiltet.
Hold markøren over hvert felt, for å se hvor du kan finne informasjon om typeskiltet.
Hold markøren over hvert felt, for å se hvor du kan finne informasjon om typeskiltet.
Hold markøren over hvert felt, for å se hvor du kan finne informasjon om typeskiltet

Hold markøren over hvert felt, for å se hvor du kan finne informasjon om typeskiltet.
Hold markøren over hvert felt, for å se hvor du kan finne mer informasjon om typeskiltet

Hold markøren over hvert felt, for å se hvor du kan finne informasjon om typeskiltet.

Hold markøren over hvert felt, for å se hvor du kan finne informasjon om typeskiltet.
Hover over each field  to see where you can find it on the data
plate.
Bruk siste produksjonskode
Bruk siste produksjonskode
  • Alle felt må fylles ut
  • Ditt søk ga ingen resultater
  • Produktkoden er ikke gyldig

Trenger du hjelp til å finne typeskiltet?

Trenger du hjelp til å finne typeskiltet?

Trenger du hjelp for å finne typeskiltet?

Trenger du hjelp til å finne typeskiltet?

Trenger du hjelp til å finne typeskiltet?

Trenger du hjelp til å finne typeskiltet?

Trenger du hjelp til å finne typeskiltet?

Trenger du hjelp til å finne typeskiltet?

Need help finding your data plate?

Mekanisk: Typeskiltet ses gjennom glasset når screenen er nede. Typeskiltet er plassert på den nederste delen.

Manuell: Typekiltet er plassert på rullen. Rull screenen forsiktig ut i dens hele lengde. Typeskiltet sitter på rullens høyre side.

Typeskiltet kan ses gjennom glasset på den når rulleskodden er nede. Typekiltet er plassert på høyre side på den nederste lamellen.

Typeskiltet er plassert på vindusdelen og på den øverste enheten( kuppel. flatt glassdeksel. På vindusdelen er typeskiltet på innsiden, nederst på vindusrammen. På den øverste enheten er typeskiltet på utsiden, preget på siden av enheten

Typeskiltet er plassert på innsiden av lysdiffuserren. Den blir synlig når man fjerner dekorasjonsringen.

Typeskiltet kan ses når du åpner vinduet og snur det rundt 180 grader. Typeskiltet er plassert på venstre side i metallrammen mellom glassene.

Typeskiltet er plassert på toppen av vipperammen, på venstre eller høyre side, og blir synlig når du åpner vinduet.

Typeskiltet er plassert på henholdsvis vinduet og inndekningen: Vinduets typeskiltet sitter på toppen av vipperammen, høyre eller venstre side, og blir synlig når du åpner vinduet. Typeskiltet på inndekningen er preget inn på beslaget som er montert under vinduet.

Typeskiltet er plassert på innsiden nederst på vindusrammen.

The data plate is placed on the inside at the bottom of the window sash.

Finn CE merking for ditt monteringsprodukt

Velg monteringsprodukt fra listen under.

Dersom du kan velge mellom flere datoer, velg tidspunkt nærmest kjøpsdato.

Finn CE Marking til styreenhet for din røykventilasjon

Velg ditt produkt fra listen under

Dersom du kan velge mellom flere dokumentdatoer, velg tidspunkt nærmest kjøpsdato.

Vær oppmerksom på at styreenhet for røykventilasjon KFC 210 og KFC 220 er en del av røykventilasjonspakken KFX 210/KFX 220

Finn CE merking for din ventilasjonsenhet

Størrelsen på din ventilasjonsenhet finner du på vinduets typeskilt. Se guide for typeskilt i fanene ovenfor

Velg ditt produkt i listen under.

Dersom du kan velge mellom flere dokumentdatoer, velg tidspunkt nærmest kjøpsdato.

Dersom ditt takvindu er produsert før juli 2013, gå til  denne siden.