2D CAD-tegninger

Her finner du en rekke produktsnittegninger for noen av de mest populære monteringene av VELUX takvinduer, inkludert vindu for flate tak og lystunneler. Hver tegning er tilgjengelig for nedlasting i PDF-, DWG- eller DXF-format.
VELUX midthengslet takvindu

Montering av enkeltstående takvindu

Finn tegninger for montering av VELUX takvinduer med standard inndekninger
VELUX vindu for flate tak fjernbetjent

Vinduer for flate tak

Last ned tegninger av løsninger med VELUX vinduer for flate tak
VELUX  lystunnel for skrå tak

Lystunneler

Se tegninger av lystunneler for skråtak og flate tak
VELUX CABRIO® takaltan

Monteringer for bedre romfølelse

Se tegninger av VELUX CABRIO® takaltan, takterrasse og underelementer.
Tvilling med 18mm karmavstand

Montering av kombinasjonsløsninegr

Tegninger med VELUX midthengslede og topphengslede takvinduer, montert side ved side